Veneboer Sport 2000 GD25+ toernooi

Op 6 en 7 januari 2018 heeft de 3e editie van het Veneboer Sport 2000 GD25+ toernooi plaatsgevonden.
Met 54 inschrijvingen is het toernooi al uitgegroeid tot een weekendvullend gezellig evenement, waarbij ieder minimaal 2 wedstrijden heeft geespeeld.
Winnaars per categorie zijn:
GD5 1e prijs: Harry vd Witte/Jannie Sloot
2e prijs: Carlo Bloem/Jannie Koot
GD6 1e prijs: Sjirk Bijma/Titia Lolkema
2e prijs: Tim Kramer/Geke Spinder
GD7 1e prijs: Peter Nicolay/Jantsje Dooper
2e prijs: Yaron de Kleine/Josien Heijs
GD8 1e prijs: Gert Keuning/Eetske de Boer
2e prijs: Murk Lamminga/Margriet vd Veen