Lesreglementen

Lesreglement De Beampipers

 1. Een lesuur duurt in het zomerseizoen 50 of 75 minuten. In het winterseizoen 60 minuten.
 2. Bij ziekte van de trainer probeert Tennisschool Vink een vervangende trainer te regelen. Mocht dit niet lukken, wordt de les ingehaald. I.g.v. indoortraining geldt dat bij ziekte van de trainer zal geprobeerd worden een vervangende tennisleraar te regelen. Mocht dit niet lukken, dan wordt de les in gehaald, mits hiervoor ruimte is.
 3. Lessen gemist door ziekte, blessure of anderszins van de cursist zijn voor risico van de klant. Indien mogelijk worden de gemiste lessen in andere groepen ingehaald.
 4. Bij langdurige ziekte of afwezigheid van de cursist wordt het lesgeld niet gerestitueerd. De lessen zijn wel overdraagbaar aan derden wanneer zij hetzelfde niveau hebben, mits na toestemming door de trainer.
 5. Er wordt gelest op eigen risico.
 6. De cursist dient in het zomerseizoen en bij de buitentrainingen in de winter lid te zijn van de vereniging de Beampipers (behalve bij Maak Kennis met Tennis).
 7. De betaling van de lessen gaat middels facturering. Dit kan in één of meerdere termijnen.
 8. Na inschrijving dient u ten alle tijde het lesgeld te voldoen en bij uitblijven van betaling staat het Tennisschool Vink vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de cursist.
 9. Tennisschool Vink streeft er naar een ieder in te delen conform het lesopgaveformulier. De tennisschool houdt zich echter het recht voor om bij de groepslessen af te wijken van de door de cursist opgegeven groepsgrootte en tijdsduur. Bij verandering van aantallen van 8 naar 4 personen wordt voor de start van de lessen contact opgenomen met de cursist.
 10. Bij een aantal van 7 of 9 personen in een lesgroep van 8 vindt geen aanpassing plaats van het lesgeld. Indien er 6 of minder personen in een groep van 8 zijn geplaatst, wordt in overleg tussen trainer en lessers besloten of het lesgeld omhoog gaat of dat er minder lessen worden gegeven.
 11. Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen en tijdens de schoolvakanties van de basisschool.
 12. De lessen worden ’s zomers zoveel mogelijk gegeven op gravelbanen. Bij slecht weer kan tot de vaste verhuurperiode uitgeweken worden naar de hal. In het winterseizoen wordt binnen gespeeld op tapijt en zijn er beperkte mogelijkheden voor buitentraining.
 13. Cursisten krijgen voor aanvang van de lessen een mail wat betreft indeling, dag en uur. Tevens zal de indeling op de website worden vermeld.
 14. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist Tennisschool Vink. Hierbij wordt gestreefd naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen, waarbij ook het bestuur van De Beampipers geïnformeerd wordt, indien nodig.

Lesreglement SC Boornbergum ‘80

 1. Een lesuur duurt in het zomerseizoen 50 of 75 minuten. In het winterseizoen 60 minuten.
 2. Bij ziekte van de trainer probeert Tennisschool Vink een vervangende trainer te regelen. Mocht dit niet lukken, wordt de les ingehaald.
 3. Lessen gemist door ziekte, blessure of anderszins van de cursist zijn voor risico van de klant. Indien mogelijk worden de gemiste lessen in andere groepen ingehaald.
 4. Bij langdurige ziekte of afwezigheid van de cursist wordt het lesgeld niet gerestitueerd. De lessen zijn wel overdraagbaar aan derden wanneer zij hetzelfde niveau hebben, mits na toestemming door de trainer.
 5. De 2e/4e/6e gemiste les door slecht weer wordt ingehaald, de 1e,3e,5e is voor risico van de cursist.
 6. Er wordt gelest op eigen risico.
 7. De cursist dient in het zomerseizoen en bij de buitentrainingen in de winter lid te zijn van SC Boornbergum ‘80 (behalve bij Maak Kennis met Tennis).
 8. De betaling van de lessen gaat middels facturering. Dit kan in één of meerdere termijnen.
 9. Na inschrijving dient u ten alle tijde het lesgeld te voldoen en bij uitblijven van betaling staat het Tennisschool Vink vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met het nemen van incassomaatregelen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn in het geheel voor de cursist.
 10. Tennisschool Vink streeft er naar een ieder in te delen conform het lesopgaveformulier. De tennisschool houdt zich echter het recht voor om bij de groepslessen af te wijken van de door de cursist opgegeven groepsgrootte en tijdsduur. Bij verandering van aantallen van 8 naar 4 personen wordt voor de start van de lessen contact opgenomen met de cursist.
 11. Bij een aantal van 7 of 9 personen in een lesgroep van 8 vindt geen aanpassing plaats van het lesgeld. Indien er 6 of minder personen in een groep van 8 zijn geplaatst, wordt in overleg tussen trainer en lessers besloten of het lesgeld omhoog gaat of dat er minder lessen worden gegeven.
 12. Er wordt geen les gegeven op officiële feestdagen en tijdens de schoolvakanties van de basisschool.
 13. De lessen worden gegeven op Red Court tennisbanen.
 14. Cursisten krijgen voor aanvang van de lessen een mail wat betreft indeling, dag en uur. Tevens zal de indeling op de website worden vermeld.
 15. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist Tennisschool Vink. Hierbij wordt gestreefd naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen, waarbij ook het bestuur van SC Boornbergum ‘80 geïnformeerd wordt, indien nodig.